En kyrka
med hjärta
för Gud och människor

Varje fredag från kl 20.00 öppnar vi upp källaren för ungdomar 13+. Här kan du hänga med kompisar, fika, spela spel och tävla. Under kvällen har vi en kort samling där vi snackar om Jesus. Vi anordnar även olika event eller roadtrips till andra ungdomsgrupper i Skåne och Blekinge under terminen. Alla ungdomar är varmt välkomna! 
Följ oss på Instagram och Facebook för mer information om vad som händer på våra fredagar. Hoppas vi ses!

Verksamheter för ungdom

Ansvarig

Matilda Sallbring (tjl)
Ungdomspastor

matilda.pitik@pingsthlm.se
Tel: 072-576 02 66

Daniel Saarikari
Ungdomsledare

daniel.saarikari@pingsthlm.se
Tel: 072-576 01 50