Pingstkyrkan

Alla är välkomna! - Söndag klockan 11.00 Gudstjänst - Söndag klockan 17.00 Gudstjänst på rumänska -

Gudstjänst söndag 11.00

Navet i en kyrka är dess gudstjänstliv. I gudstjänsten kommer vi samman från olika håll och sammanhang för att mötas i bön, lovsång, nattvard och lyssnandet till predikan.

Våra gudstjänster är offentliga och det krävs ingen förkunskap för att komma.

Våra gudstjänster präglas av mycket sång och musik där det blandas nya andliga sånger med sånger ifrån den gamla klassiska kristna sångskatten.

Parallellt med gudstjänsten träffas barnen i söndagsskolan ARKEN.

Vi erbjuder också tolkning till rumänska och engelska.

Gudstjänst söndag 17.00

Vi har glädjen att också ha en rumänsk gudstjänstgemenskap i församlingen som möts varje söndagskväll.

Rumänska gudstjänsten tolkas till svenska.